Tu możesz rozliczyć PIT za pomocą darmowego programu on line! :-)  
Tu możesz ściągnąć program! :-) 

Rozliczając się z dochodów osiągniętych w roku 2017, możesz przekazać 1% wartości należnego podatku na organizację pożytku publicznego. Taki status posiada Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", której jestem członkiem.
Jak to zrobić? 
Podatnik, który chce przeznaczyć 1% swojego podatku na organizację pożytku publicznego w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym PIT powinien podać wysokość wnioskowanej wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną taką organizację. Fundacja Dzieciom 

„Zdążyć z Pomocą” pomaga w gromadzeniu tych środków dla swoich podopiecznych na ich indywidualnych kontach. 
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które mają wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego na konkretne dziecko. 
Na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka „Cel szczegółowy 1%” znajdująca się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1%. 
Podatnik ma również prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy, a zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę. 
Jeżeli chcielibyście Państwo wspomóc moje leczenie i rehabilitację proszę podać wymagane informacje w swoim zeznaniu podatkowym: 
nr KRS 0000037904, kwotę 1% oraz mój nr w Fundacji 1914 wraz z nazwiskiem i imieniem we właściwej rubryce

(tak jak jest pokazane na we wzorze). 

Z GÓRY DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA OKAZANĄ POMOC! 
Z wyrazami wdzięczności rodzice Karolinki 
Krzysztofa i Grzegorz Laska 

 

Niestety ze względu na ochronę danych osobowych nie otrzymujemy informacji kto przekazał 1% dla Karolinki.